Akcja lizawka 2014

Polowanie noworoczne 2015

Hubertus 2015

 • 18/06/2017

  ROZPOCZĘCIE SEZONU POLOWAŃ NA KACZKI

   

  SZANIOWNI KOLEDZY

  Zarząd informuje, iż uroczyste rozpoczęcie sezonu polowań na kaczki planowane jest na dzień 19 sierpnia 2017 roku. / SOBOTA/ o godzinie 14.00 na grobli stawu "RUMIENIEC". Zarząd ustalił / w związku ze zgoszeniem w roku ubiegłym udziału a następnie nie uczestniczeniem w rozpoczeciu co spowodowało duże, nieuzasadnione koszty /  symboliczną odpłatność 20.00 złotych od osoby.

  Zgłoszenia neleży dokonywać w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 r do Kolegi Skarbnika.

  Zarząd wzorem lat ubiegłych zaprasza Kolegów mysliwych wraz z rodzinami, znajomymi oraz sympatykami łowiectwa i Kolegami mysliwymi.

   

  Szczególowe informacje podane zostana w późniejszym czasie.

   

   


  NVIP-4DN3514V-IR-1P 2017-05-24 08-20-04.pdf
 • 18/06/2017

  odstrzał sanitarny dzików

  Szanowni Koledzy

  W związku ze zwiększeniem ilości dzików do odstrzału sanitarngo Kolega Łowczy zwraca się z uprzejmą prośba o zgłaszanie się Kolegów polujących na dziki po odstrzały sanitarne


 • 18/06/2017

  URZĄDZENIA ŁOWIECKIE

   

   

  ZARZĄD ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROSBĄ O BEZWZGLĘDNE UZGANIANIE Z ŁOWCZYM KOL. TOMASZEM LIPCEM MIEJSCA USTAWIENIA URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH / AMBONY, ZWYŻKI/. POSTAWIONE DOTYCHCZAS A NIE ZGŁOSZONE URZĄDZENIA NALEZY BEZWGLĘDNIE ZGŁOSIĆ ŁOWCZEMU W TERMINIE DO DNIA 01 LIPCA 2017 ROKU. NIEZGŁOSZENIE ZARÓWNO JUŻ POSTAWIONYCH JAK I STAWIANYCH  W PRZYSZŁOŚCI URZĄDZEN  SKUTKOWAĆ BEDZIE PRZENIESIEM LUB W SKRAJNYCH PRZYPADKACJH LIKWIDACJĄ URZĄDZĘŃ.

  OLEŚNICY ZGŁASZAJA STAWIANIE URZĄDZEŃ W STREFACH OBJETYCH OCHRONĄ.

   


 • 18/06/2017

  szkody samochodowe

  Szanowni Koledzy

  Zarąd zwraca się z prosba o zaprzestanie jazdy samochodami po uprawach polowych. Rolnicy zgłaszają szkody wyrządzane przez myśliwych poprzez jazde samochodami p polach uprawnych


 • 08/06/2017

  UWAGA !!!!! POLOWANIA NA ROGACZE UWAGA!!!!!!

  SZANOWNI KOLEDZY

   

  ZARZĄD W DNIU 08.06.2017 podjął uchwałe o zawieszeniu polowan

  na rogacze  w drugiej klasie wieku na wszystkich obwodach.

  okres zawieszenia wykonywania polowania  

                                                       09.06.2017 - 06.07.2017

  Decyzja podyktowana  jest bardzo dobrym zaawansowaniem realizacji planu pozyskania i koniecznością pozostawienia do pozyskania rogaczy w drugiej klasie wieku w okresie ruii.

  Pozostało do pozyskania  tylko 11 rogaczy w drugiej klasie. obw.56- 2,  95-3, 96-2, 329-4,

  na obw. 94 plan pozyskania rogaczy został wykonany

  polowania na rogacze w pierwszej klasie wieku pozostaja bez zmian zgodnie w planem pozyskania.

  Stosowne wpisy o zawieszeniu w dniu dzisiejszym tj 08.06.2017 roku zostały dokonane w księżkach pobytu w łowisku.

   

  DARZ BÓR

   za zarząd 

  Sekretarz 

  /czesław kowalski/

   

   


 • 24/05/2017

  Srażnicy i Szacujący szkody

  Szanowni Koledzy

  Decyzją Zarządu Koła  na strażników Łowieckich wyznaczeni zostali:

  Obw.56 Kol. Nowosielski Zenon tel 604 345 365

  Obw. 94 Kol.Kondrat Tomasz  tel. 782 544 466

  Obw. 95 Kol. Szkatulski Piotr  tel 781 016 770

  Obw. 96 Kol. Lasecki Zbigniew  tel.509 784 798

  Obw. 329 Kol. Borysiuk Andrzej  tel. 505 065 901

  na szacujących szkody łowieckie

  Obw.56 Kol. Zabielski Krzysztof  tel. 505 124 017

  Obw. 94 Mielniczuk Leszek  tel 509 257 849

  Obw. 95 Kol. Kondrat Tomasz tel jak wyżej

  Obw. 96 Kol. Żurek Marcin tel. 500 277 750

  Obw. 329 Kol. Borysiuk Andrzej tel. Jak wyżej

  Koordynatorem działąń Strzzników i szcujących szkody jest Kol. Wójcik Waldemar V-łowczy tel . 665 505 969.

  Wszelkie sprawy związane z tym obszarem działności należy kierować do w/ w Kolegów.

  Darz Bor


 • 23/05/2017

  V LUBELSKIE DNI KULTURY ŁOWIECKIEJ

  SZANOWNI KOLEDZY

   

  Zarząd informuje ze w dniu 25 czerwca  2017 organizowane sa V Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej w Zespole Pałacowym w Kozłówce.

  Szczegóły na stronie Zarządu Okregowego PZŁ Lublin

  Zarząd Koła zacheca i zaprasza do udziału

  Darz Bor


 • 21/05/2017

  PIELGRZYMKA

  SZANOWNI KOLEDZY,

  W dniu 17 czerwca 2017 roku w Kodniu organizowana jest z inicjatywy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Paśtwowych , Nadleśnictwa Chtyłow oraz Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej  "VI pielgrzymka Leśników i Mysliwych podlasia wraz z Rodzinami di Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia"

  program

  11.00 Zbiórka Pielgrzymów przed Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej

  11.15 Powitanoie i przemarsz Pielgrzymów  z Obrazem Matki Bożej Kodeńskiej na Kalwarię

  11.30 Msza Święta

  13.00 powitanie Gosci przez Nadleśniczego nadleśnictwa Chotyłów i Prezesa Okkręgowej Rady Łowieckiej w Białej Podlaskiej

  17.00 Zakończenie Pielgrzymki

   Organizatorzy zapraszaja do uczestnictwa.

   Szczególy umieszczone sa  na stronie  

  www.chotyłow.lublin.lasy.gov.pl/wydarzenia 

  Organizatorzy przewidują poczęstunek, w związku z tym zwracają się z prośba o zgłoszenie uczestnictwa  w związku z zabezpieczeniem poczęstunku.

  Za wydane "talony na posiłek" po rozliczeniu kosztów pielgrzymki Koła Łowieckie uczestniczące w uroczystości obciążone zostana kosztami proporcjonalnie do ilości zgłoszonych uczestników. W zgłoszeniu należy uwzględnić osoby towarzyszące.

  Chetęć  udziału w Pielgrzymce należy zgłosić do Kolegi sekretarza Czesława Kowalskiego telefonicznie  510 581 735  do dnia 30 maja .

  Darz Bor


 • 21/05/2017

  SZKODY

  SZANOWNI KOLEDZY

  kolejny obszar objędy zwiększonymi szkodami łowieckoimi.

  Zarząd prosi o wzmożenie polowań w rejonie Wytwórni mas bitumicznych - MICHAŁOWKA

  DARZ BÓR


Koło Łowieckie nr 2 "Leśnik" w Lublinie

ul. Wieniawska 10

20-038 Lublin