Akcja lizawka 2014

Polowanie noworoczne 2015

Hubertus 2015

 • 18/06/2017

  URZĄDZENIA ŁOWIECKIE

   

   

  ZARZĄD ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROSBĄ O BEZWZGLĘDNE UZGANIANIE Z ŁOWCZYM KOL. TOMASZEM LIPCEM MIEJSCA USTAWIENIA URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH / AMBONY, ZWYŻKI/. POSTAWIONE DOTYCHCZAS A NIE ZGŁOSZONE URZĄDZENIA NALEZY BEZWGLĘDNIE ZGŁOSIĆ ŁOWCZEMU W TERMINIE DO DNIA 01 LIPCA 2017 ROKU. NIEZGŁOSZENIE ZARÓWNO JUŻ POSTAWIONYCH JAK I STAWIANYCH  W PRZYSZŁOŚCI URZĄDZEN  SKUTKOWAĆ BEDZIE PRZENIESIEM LUB W SKRAJNYCH PRZYPADKACJH LIKWIDACJĄ URZĄDZĘŃ.

  OLEŚNICY ZGŁASZAJA STAWIANIE URZĄDZEŃ W STREFACH OBJETYCH OCHRONĄ.

   


 • 18/06/2017

  szkody samochodowe

  Szanowni Koledzy

  Zarąd zwraca się z prosba o zaprzestanie jazdy samochodami po uprawach polowych. Rolnicy zgłaszają szkody wyrządzane przez myśliwych poprzez jazde samochodami p polach uprawnych


 • 08/06/2017

  UWAGA !!!!! POLOWANIA NA ROGACZE UWAGA!!!!!!

  SZANOWNI KOLEDZY

   

  ZARZĄD W DNIU 08.06.2017 podjął uchwałe o zawieszeniu polowan

  na rogacze  w drugiej klasie wieku na wszystkich obwodach.

  okres zawieszenia wykonywania polowania  

                                                       09.06.2017 - 06.07.2017

  Decyzja podyktowana  jest bardzo dobrym zaawansowaniem realizacji planu pozyskania i koniecznością pozostawienia do pozyskania rogaczy w drugiej klasie wieku w okresie ruii.

  Pozostało do pozyskania  tylko 11 rogaczy w drugiej klasie. obw.56- 2,  95-3, 96-2, 329-4,

  na obw. 94 plan pozyskania rogaczy został wykonany

  polowania na rogacze w pierwszej klasie wieku pozostaja bez zmian zgodnie w planem pozyskania.

  Stosowne wpisy o zawieszeniu w dniu dzisiejszym tj 08.06.2017 roku zostały dokonane w księżkach pobytu w łowisku.

   

  DARZ BÓR

   za zarząd 

  Sekretarz 

  /czesław kowalski/

   

   


 • 24/05/2017

  Srażnicy i Szacujący szkody

  Szanowni Koledzy

  Decyzją Zarządu Koła  na strażników Łowieckich wyznaczeni zostali:

  Obw.56 Kol. Nowosielski Zenon tel 604 345 365

  Obw. 94 Kol.Kondrat Tomasz  tel. 782 544 466

  Obw. 95 Kol. Szkatulski Piotr  tel 781 016 770

  Obw. 96 Kol. Lasecki Zbigniew  tel.509 784 798

  Obw. 329 Kol. Borysiuk Andrzej  tel. 505 065 901

  na szacujących szkody łowieckie

  Obw.56 Kol. Zabielski Krzysztof  tel. 505 124 017

  Obw. 94 Mielniczuk Leszek  tel 509 257 849

  Obw. 95 Kol. Kondrat Tomasz tel jak wyżej

  Obw. 96 Kol. Żurek Marcin tel. 500 277 750

  Obw. 329 Kol. Borysiuk Andrzej tel. Jak wyżej

  Koordynatorem działąń Strzzników i szcujących szkody jest Kol. Wójcik Waldemar V-łowczy tel . 665 505 969.

  Wszelkie sprawy związane z tym obszarem działności należy kierować do w/ w Kolegów.

  Darz Bor


 • 23/05/2017

  V LUBELSKIE DNI KULTURY ŁOWIECKIEJ

  SZANOWNI KOLEDZY

   

  Zarząd informuje ze w dniu 25 czerwca  2017 organizowane sa V Lubelskie Dni Kultury Łowieckiej w Zespole Pałacowym w Kozłówce.

  Szczegóły na stronie Zarządu Okregowego PZŁ Lublin

  Zarząd Koła zacheca i zaprasza do udziału

  Darz Bor


 • 21/05/2017

  PIELGRZYMKA

  SZANOWNI KOLEDZY,

  W dniu 17 czerwca 2017 roku w Kodniu organizowana jest z inicjatywy Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Paśtwowych , Nadleśnictwa Chtyłow oraz Zarządu Okręgowego PZŁ w Białej Podlaskiej  "VI pielgrzymka Leśników i Mysliwych podlasia wraz z Rodzinami di Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej - Królowej Podlasia"

  program

  11.00 Zbiórka Pielgrzymów przed Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej

  11.15 Powitanoie i przemarsz Pielgrzymów  z Obrazem Matki Bożej Kodeńskiej na Kalwarię

  11.30 Msza Święta

  13.00 powitanie Gosci przez Nadleśniczego nadleśnictwa Chotyłów i Prezesa Okkręgowej Rady Łowieckiej w Białej Podlaskiej

  17.00 Zakończenie Pielgrzymki

   Organizatorzy zapraszaja do uczestnictwa.

   Szczególy umieszczone sa  na stronie  

  www.chotyłow.lublin.lasy.gov.pl/wydarzenia 

  Organizatorzy przewidują poczęstunek, w związku z tym zwracają się z prośba o zgłoszenie uczestnictwa  w związku z zabezpieczeniem poczęstunku.

  Za wydane "talony na posiłek" po rozliczeniu kosztów pielgrzymki Koła Łowieckie uczestniczące w uroczystości obciążone zostana kosztami proporcjonalnie do ilości zgłoszonych uczestników. W zgłoszeniu należy uwzględnić osoby towarzyszące.

  Chetęć  udziału w Pielgrzymce należy zgłosić do Kolegi sekretarza Czesława Kowalskiego telefonicznie  510 581 735  do dnia 30 maja .

  Darz Bor


 • 21/05/2017

  SZKODY

  SZANOWNI KOLEDZY

  kolejny obszar objędy zwiększonymi szkodami łowieckoimi.

  Zarząd prosi o wzmożenie polowań w rejonie Wytwórni mas bitumicznych - MICHAŁOWKA

  DARZ BÓR


 • 07/05/2017

  POLOWANIE DEWIZOWE

  SZANOWNI KOLEDZY,

  W dniach 11-14.05.2017 roku w obwodach 329,94,95,96 odbędzie się polowanie dewizowe na  rogacze.

  Wzorem roku ubiegłego obwody nie będą wyłączone. Jednak pierwszeństwo w ykonywaniu polowania ma polowanie dewizowe.

  Podprowadzający będą wipsywać  każde wyjście "dewizowe" w książce pobytu mysliwego w łowisku. Wpisany obszar zostaje na ten czas wyłączone z polowania dla członków Koła.

  W przypadku jakich kolwiek wątpliwości  szczegóły należy uzgadniac na roboczo z Kolegami podprowadzającymi:

  1. Kempa Mariusz - tel. 502 234 644,

  2. Kata Krzysztof - tel 602 775 711.

  Zarząd przeprasza za niedogodności, prosząc jednocześnie o  uszanowanie tej decyzji.

  LIcząc na zrozumiemnie z myśliwskim pozdrowieniem.

  DARZ BÓR.


 • 07/05/2017

  SZKODY

  Szanoiwni Koledzy,

  w związku z nasileniem występowania szkód łowieckich wyrządzanych przez dziki,  Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą do Kolegów o wzmożenie polowań w nasępujacych uroczyskach:

  1. Pola Drozdówka, Kolonia Orzechów,

  2. Pola Ostrów, Głębokie,

  3. Pola Uhnin,

  4. Pola Plebania Wola, Borki,

  5. Pola Wola Przewłocka,

  6. Pola Laski,Buradów.

  Przypominamy,  że zgodnie z uchwałą  WZ za każde pozyskanekażde  dwa dziki na  terenach zagożonych szkodami zaliczone zostaje jedno patrolowanie..

  W przypdku dodatkowych pytań kontakt z Vce Łowczym d/s szkód Kolegą Wójcikiem Waldemarem - tel. 665 505 969. 

  Udanych łowów

  Darz Bór

   


Koło Łowieckie nr 2 "Leśnik" w Lublinie

ul. Wieniawska 10

20-038 Lublin