Akcja lizawka 2014

Polowanie noworoczne 2015

Hubertus 2015

 • 15/08/2017

  KACZKI IIIII KACZKI !!! KACZKI !!!

  KACZKI IIIII KACZKI !!! KACZKI !!!

   

  Szanowni Koledzy

   

  Zarząd na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 roku podjął decyzję o rozpoczęciu sezonu polowań na kaczki.

  Sezon rozpoczynamy  w dniu 19 sierpnia 2017 roku, miejsce zbiórki  o godzinie 14.00 na grobli stawu RUMIENIEC

  Szanowni Koledzy

  w związku z powtarzającymi się corocznie sytuacjami zgłaszania udziału a następnie nie uczestniczenie w biesiadzie, co pociąga za sobą nieuzasadnione koszty, Zarząd pojął decyzję o częściowej, symbolicznej odpłatności 20,00 zł od osoby ( bez wliczania dzieci ). Zgłoszenia udziału należy dokonać do dnia 15 sierpnia br. do Skarbnika Kolegi Michała Dudry. Zgłoszenie zobowiązuje do dokonania wpłaty w/w wysokości bezpośrednio skarbnikowi. Tylko wniesienie opłaty upoważnia do korzystania z posiłków.

  Koło zabezpiecza dla każdego zgłoszonego uczestnika :

  - grochówka

  - bigos

  - świeży karp smażony na życzenie

  - pieczywo

  - kawa

  - herbata

  Pozostałe napoje we własnym zakresie

  Ponadto zagwarantowana jest:

  - obsługa

  - namioty

  - stoły , ławki

  - kosze

  - toalety TOY TOY

   

  Serdecznie zapraszamy  do udziału wraz z członkami rodzin, znajomymi kolegami myśliwymi oraz sympatykami łowiectwa.

   

  Jednocześnie informujemy, że nie przewidujemy wysyłania imiennych zaproszeń,

  w związku z czym prosimy o przekazanie powyższej informacji kolegom.

  Życzymy udanego polowania i miłych wrażeń z biesiady.

   


 • 16/07/2017

  REGULAMIN KORZYSTANIA Z KWATERY OCHOŻA

  SZANOWNI KOLEDZY

  W zwiazku z powtarzającymi się przypadkami braku poszanowania  mienia Koła jakim jest kwatera w OCHOŻY polegający o nie sprzataniu pomieszczen, myciu naczyń etc ZARZAD zmuszony został do wprowadzenia regulaminu korzystania z kwatery, który przyjety został uchwała Zarządu na pisiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 roku.

  Regulamin znajduje się w książce pobytu na kwaterze  oraz jest wywieszony na kwaterze.

  Stwierdzone przypadki niestosowania się do postanowien regulaminu skutkowac bedzie wyciąganiem konsekwencji przewidzianych statutem PZŁ oraz karami pieniężnymi.

  Prosimy o bezwzględne przestrzeganien postanowień regulaminu.

  Zarząd


  REGULAMIN KWATERY (1).docx
 • 14/07/2017

  UWAGA !!!!! AFRYKAŃSKI POMÓR SWIN!!!!!

  Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Radzyniu Podlaskim  włączył do obszaru ochronnego  teren administracyjny  gmin

  WOHYN, ULAN MAJORAT,RADZYN PODLASKI KĄKOLEWNICA ORAZ KOMARÓWKA PODLASKA.

   W związku z powyższym do odwolania 

  WSTRZYMUJE SIE ODSTRZAŁ DZIKÓW NA TERENACH ADMINISTRACYJNYCH GMIN

  ULAN MAJORAT ORAZ WŁACZONE WCZESNIEJ TERNY GMIN DEBOWA KŁODA I PARCZEW.

  DECYZJA OBOWIĄZUJE DO ODWOLANIA TZN. UREGULOWANIA I WPROWADZENIA PROCEDURY  PRZEKAZYWANIA TUSZ POZYSKANYCH DZIKÓW.

  ZARZĄD PROSI O BEZWZGLĘDNE PRZESTRZEGANIE ZAKAZU ODSTRZAŁU.

  W RAZIE WĄTPLIWOŚCI KONTAKT Z ŁOWCZYM KOLA.

   


 • 28/06/2017

  SZKODY NA PLEBANIO WOLI

  SZANOWNI KOLEDZY

  Zarząd zwraca sie z prośba o wzmożenie polowań na dziki w rejonie Plebanio Woli i Bircze (Wyrwórnia mas Bitumicznych) na uprawach przenicy i ziemniaków.

  Dziki w tych rejonach  wzmogły  swoją aktywność, spróbujmy im troche poprzeszkadzać na tych stołówkach. 


 • 18/06/2017

  ROZPOCZĘCIE SEZONU POLOWAŃ NA KACZKI

   

  SZANIOWNI KOLEDZY

  Zarząd informuje, iż uroczyste rozpoczęcie sezonu polowań na kaczki planowane jest na dzień 19 sierpnia 2017 roku. / SOBOTA/ o godzinie 14.00 na grobli stawu "RUMIENIEC". Zarząd ustalił / w związku ze zgoszeniem w roku ubiegłym udziału a następnie nie uczestniczeniem w rozpoczeciu co spowodowało duże, nieuzasadnione koszty /  symboliczną odpłatność 20.00 złotych od osoby.

  Zgłoszenia neleży dokonywać w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 r do Kolegi Skarbnika.

  Zarząd wzorem lat ubiegłych zaprasza Kolegów mysliwych wraz z rodzinami, znajomymi oraz sympatykami łowiectwa i Kolegami mysliwymi.

   

  Szczególowe informacje podane zostana w późniejszym czasie.

   

   


  NVIP-4DN3514V-IR-1P 2017-05-24 08-20-04.pdf
 • 18/06/2017

  odstrzał sanitarny dzików

  Szanowni Koledzy

  W związku ze zwiększeniem ilości dzików do odstrzału sanitarngo Kolega Łowczy zwraca się z uprzejmą prośba o zgłaszanie się Kolegów polujących na dziki po odstrzały sanitarne


 • 18/06/2017

  URZĄDZENIA ŁOWIECKIE

   

   

  ZARZĄD ZWRACA SIĘ Z UPRZEJMĄ PROSBĄ O BEZWZGLĘDNE UZGANIANIE Z ŁOWCZYM KOL. TOMASZEM LIPCEM MIEJSCA USTAWIENIA URZĄDZEŃ ŁOWIECKICH / AMBONY, ZWYŻKI/. POSTAWIONE DOTYCHCZAS A NIE ZGŁOSZONE URZĄDZENIA NALEZY BEZWGLĘDNIE ZGŁOSIĆ ŁOWCZEMU W TERMINIE DO DNIA 01 LIPCA 2017 ROKU. NIEZGŁOSZENIE ZARÓWNO JUŻ POSTAWIONYCH JAK I STAWIANYCH  W PRZYSZŁOŚCI URZĄDZEN  SKUTKOWAĆ BEDZIE PRZENIESIEM LUB W SKRAJNYCH PRZYPADKACJH LIKWIDACJĄ URZĄDZĘŃ.

  OLEŚNICY ZGŁASZAJA STAWIANIE URZĄDZEŃ W STREFACH OBJETYCH OCHRONĄ.

   


 • 18/06/2017

  szkody samochodowe

  Szanowni Koledzy

  Zarąd zwraca się z prosba o zaprzestanie jazdy samochodami po uprawach polowych. Rolnicy zgłaszają szkody wyrządzane przez myśliwych poprzez jazde samochodami p polach uprawnych


 • 08/06/2017

  UWAGA !!!!! POLOWANIA NA ROGACZE UWAGA!!!!!!

  SZANOWNI KOLEDZY

   

  ZARZĄD W DNIU 08.06.2017 podjął uchwałe o zawieszeniu polowan

  na rogacze  w drugiej klasie wieku na wszystkich obwodach.

  okres zawieszenia wykonywania polowania  

                                                       09.06.2017 - 06.07.2017

  Decyzja podyktowana  jest bardzo dobrym zaawansowaniem realizacji planu pozyskania i koniecznością pozostawienia do pozyskania rogaczy w drugiej klasie wieku w okresie ruii.

  Pozostało do pozyskania  tylko 11 rogaczy w drugiej klasie. obw.56- 2,  95-3, 96-2, 329-4,

  na obw. 94 plan pozyskania rogaczy został wykonany

  polowania na rogacze w pierwszej klasie wieku pozostaja bez zmian zgodnie w planem pozyskania.

  Stosowne wpisy o zawieszeniu w dniu dzisiejszym tj 08.06.2017 roku zostały dokonane w księżkach pobytu w łowisku.

   

  DARZ BÓR

   za zarząd 

  Sekretarz 

  /czesław kowalski/

   

   


Koło Łowieckie nr 2 "Leśnik" w Lublinie

ul. Wieniawska 10

20-038 Lublin