Historia

KOŁO ŁOWIECKIE Nr 2 "LEŚNIK" w LUBLINIE

Historia

Inicjatorem utworzenia w 1946 roku w Lublinie Stowarzyszenia Myśliwskiego "Leśnik" był Stefan Soborski, pracownik Dyrekcji Lasów Państwowych. Stowarzyszenie "Leśnik" przy Dyrekcji Lasów Państwowych zarejestrowane zostało w kwietniu 1946 roku a członkami założycielami byli: Andrzej Bzowski, Władysław Hennis, Stanisław Jenke, Mieczysław Mazepa, Antoni Massalski, Janusz Steliński, Antoni Salnicki, Stefan Soborski i Roman Wilczyński.. Pierwszy Zarząd Stowarzyszenia tworzyli; Stefan Soborski - przewodniczący, Mieczysław Mazepa - łowczy, Roman Wilczyński - sekretarz i Andrzej Bzowski - skarbnik.

Stowarzyszenie utrzymywało się wyłącznie ze składek członkowski i wpisowego a pierwsze polowania odbywały się w nadleśnictwach administrowanych przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie. W 1948 roku dokonano wyborów nowych władz Stowarzyszenia. Prezesem został Stanisław Jenke, wiceprezesem Janusz Steliński, łowczym Stefan Soborski, skarbnikiem Roman Wilczyński i gospodarzem Mieczysław Mazepa. W 1948 roku do Stowarzyszenia przyjęto 14 a rok później 11 nowych członków.

  

W 1951 roku doszło do zmiany nazwy, która od tego roku miała brzmienie - Stowarzyszenie Łowieckie "Leśnik". Stowarzyszenie w 1953 roku zgodnie z ówczesnymi wymogami przekształciło się w Koło Łowieckie nr 2. Nazwę "Leśnik" przywrócono Kołu dopiero w 1960 roku.

Na Walnym Zebraniu 20.12.1964 roku wyłonił się problem podziału Koła z powodu;

 • zbyt dużej liczby członków,

 • dużej powierzchni obwodów a praktycznie braku terenów do polowania,

 • trudności w zarejestrowaniu nowego koła przy braku obwodu.

Secesji chcieli dokonać leśnicy, pracownicy OZLP, którzy przestali być w Kole grupą dominującą i zamierzali utworzyć własne koło. Do podziału Koła jednak nie doszło gdyż w głosowaniu za było 13 natomiast 15 członków przeciw. Do podziału Koła doszło jednak na następnym zebraniu w dniu 22.01.1965 roku, na którym to z Koła odeszło 12 leśników, którzy utworzyli Koło Łowieckie nr 90 "Darz Bór".

 

W 1966 roku do Koła przyłącza się Koło nr 67 "Tur" przy WSR, które posiadało jeden obwód nr 38 k/Radzynia Podlaskiego i 7 członków. Przy tej okazji doszło do kolejnej zmiany nazwy, która od momentu połączenia brzmiała: Koło Łowieckie nr 2 Leśnik przy Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie. W 1972 roku niektórzy członkowie a równocześnie pracownicy WSR przyczynili się do powstania Koła Łowieckiego nr 94 "Żak" przy uczelni, która zmieniła nazwę na Akademię Rolniczą i do niego się przenieśli, natomiast Koło ze swej nazwy pozbyło się określenia -"przy WSR".

W Zarządzie długoletnio pełnili funkcje ;

 • prezesa : Tadeusz Jenke (1948-1952), Tadeusz Jarosz (1955-59), Zygmunt Mazur (1962-66, 1969-1972) Stanisław Pałys (1978-1987), Czesław Szczygieł (1992-2005),

 • łowczego : Mieczysław Mazepa (1946-48, 1957-1962) Stefan Dudra (1964-1987),

 • sekretarza : Bolesław Wróblewski (1959-1966)

 • skarbnika : Zygmunt Perczyński (1956-1962, 1964-1968) Wacław Sikorski (1974-1996)

Zobacz : pełne składy Zarządu za lata 1946-2005 Zobacz : 60-lecie Koła ...

Sztandar Koła

Gospodarka hodowlano-łowiecka

W latach 1946-1948 członkowie Stowarzyszenia Myśliwskiego "Leśnik" polowali na terenach podległych leśnictwom; Świerszczów, Namule, Łosienne, Świdenik Duży, Wierzchowiska, Mełgiew, Rudka, Krzczonow, Sistrzytów i Suchowola. Od 1949 do 1953 roku Koło wykupywało roczne dzierżawy terenów w między innymi w okolicach miejscowości: Pawłów, Wilkołaz , Suchowola, Kock, Rejowiec, Kanie, Kołacze, Świerszczów, Głusk, Abramowice, Uniszowice, Motycz , Świdnik, Stary Gaj, Żabia Wola, Zemborzyce, Kluczkowice, Wierzchowiska. W 1949 roku w kilkuletnia dzierżawę wzięto lasy: Dąbrowa, Stary Gaj, Świerszczów, Milejów, Siostrzytów, Stary Świdnik oraz pola przylegające do: Kalinówki, Dziesiątej, Stasina, Motycza i Tomaszowic.

Stabilizacja nastąpiła w 1954 roku, w którym ustanowiono 10-letnie dzierżawy w stałych obwodach, a Koło uzyskało cztery obwody: nr 89 "Makoszka", 90 "Laski", 97 "Jedlanka" i 154 "Dabrowa". W 1965 roku, Koło w wyniku podziału utraciło obwód "Dąbrowa", który z częścią członków przeszedł do Koła nr 90 "Darz Bór".

Zobac

Aktualnie Koło dzierżawi ogółem 28.780 hektarów umiejscowionych w pięciu obwodach, z których cztery ze sobą sąsiadujące położone są na terenie Lasów Parczewskich; nr 94 - 5.400 ha, nr 95 - 8.340 ha, nr 96 - 3.670 ha i nr 97- 4.220 ha. Jeden obwód typowo plony nr 56 potocznie zwany "Ulan" ma 7.150 ha

Dzierżawione obwody w około 50% stanowią użytki rolne, 40 % powierzchni pokrywają lasy pozostały natomiast obszar to jeziora, rzeki i stawy. Największe zbiorniki wodne to jeziora ; Białe, Tomaszne, Czarne, Sosnowickie, Ściegienne, Obradowskie oraz kilkanaście stawów w kompleksie Libiszów i Jedlanka. Trzy główne rzeki przepływające przez obwody to: Tyśmienica, Piwonia i Konotopa.

Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w dzierżawionych obwodach z powodzeniem przeprowadzono introdukcje jelenia , które na trwale zadomowiły się w dzierżawionych kompleksach leśnych. W 1961 roku założono bażanciarnie, z której przez szereg lat zasilano łowiska. W latach siedemdziesiątych i na początku lat osiemdziesiątych w łowiskach Kola podjęto próbę nasiedlenia: królika, indyka kanadyjskiego, nutrii oraz bobra. Pomyślne efekty uzyskano jedynie w hodowli bobra, który znalazł w rzekach, jeziorach i stawach dobry biotop i systematycznie zwiększał swoja populację.

Koło prowadzi uprawy na 8 hektarach poletek śródleśnych, posiada 30 paśników i 40 budek do dokarmiania zwierzyny. W obwodach zlokalizowane jest 78 ambon, z których 50 znajduje się w obwodzie nr 95.

Wielkość pozyskania zwierzyny w dzierżawionych obwodach :

 

Gatunek

Sezon łowiecki

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Jeleń

17

25

24

24

28

Sarna

74

78

76

111

105

Dzik

45

65

42

30

56

Zając

64

92

55

42

0

 

Zobacz : 

W latach 1956 - 2006 w obwodach dzierżawionych przez Koło ogółem pozyskano:

 

Gatunek

Ilość

Łoś

157

Jeleń

384

Sarna

2022

Dzik

1523

Wilk

11

Zając

10771

 

Zobacz : 

Członkowie

Aktualnie, na dzień 20 kwietnia 2006 roku Koło zrzeszało 88 członków, z których 67 posiadało uprawnienia selekcjonerskie. W Kole staż odbywa 3 kandydatów na myśliwych. - zobacz : lista członków i stażystów

 

Corocznie w Kole organizowane są uroczyste polowania: hubertowskie, wigilijne, seniorów czy otwarcia sezonu kaczego

Organizowane są uroczyste spotkania jubileuszowe a członkowie utrzymują stałe kontakty z mieszkańcami w dzierżawionych obwodach.

Członkowie Koła aktywnie uczestniczyli w życiu organizacji łowieckiej.

 • Pierwszym prezesem PZŁ po wojnie był Janusz Steliński a członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej Stanisław Jenke.

 • W pracach Wojewódzkiej później Okręgowej Rady Łowieckiej uczestniczyli; Andrzej Górski 1990-2000, Jan Krzyżanowski 1981-1986, Stefan Lewicki 1963-1969, Mieczysław Mazepa 1969-1972, Zygmunt Mazur 1972-1976, Stanisław Pałys 1981-1990 i 2000-2005, Bolesław Styk 1976-1981.

 • Prezesem Okręgowej Rady Łowieckiej od 2000 roku jest Czesław Kowalski.

 • W Wojewódzkim Sądzie Łowieckim zasiadał w latach 1986-1992 Stefan Dudra.

 • W Zarządzie Wojewódzkim a później Okręgowym działali: Zygmunt Mazur w latach 1972-1990 i Czesław Szczygieł w latach 1990-2000.

Koło za całokształt działalności w 1986 roku odznaczone zosto Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

 

Myśliwi odznaczeni Medalami Zasługi Łowieckiej i Medalem za Zasługi dla Łowiectwa Lubelszczyzny

Imię i nazwisko

Medale

Medal za Zasługi  dla Łowiectwa Lubelszczyzny

Brązowy

Srebrny

Złoty

Złom

Karol Stasiak

1963

1968

1972

2002

2003

Stanisław Pałys

1972

1980

1986

2003

2003

Zygmunt Mazur

1964

1970

1973

1982

2003 (pośmiertnie)

Bolesław Styk

1972

1977

1986

-

2003

Czesław Szczygieł

1973

1993

1998

-

2003

Wiesław Drwal

1977

1986

2003

-

2005

Andrzej Górski

1988

1993

1998

-

2005

Czesław Kowalski

-

2003

-

-

2004

Henryk Bartuzi

1988

2003

-

-

-

Jerzy Dudra

1996

-

-

-

-

Alfred Lipiec

1996

-

-

-

-

Henryk Filipczuk

2003

-

-

-

-

Jan Kotarski

2003

-

-

-

-

Waldemar Jaczyński

2003

-

-

-

-

Jan Suchorab

-

-

-

-

2003

Koło Łowieckie nr 2 "Leśnik" w Lublinie

ul. Wieniawska 10

20-038 Lublin